Városi fejlesztések

"A város VI. ötéves tervi célkitűzéseit teljesítettük, illetve túlteljesítettük. Ennek ellenére

a feszültség egyes ágazatokban fennmaradt, vagy újratermelődött, mert a beköltözések következtében tovább nőtt a város lakossága és erőteljesen fokozódott az idegenforgalom. (...) Az összes új lakás ll%-a állami bérlakás, ez azonban a jogos igényeknek csupán a felét elégítette ki. Összesen a tervezettnél több új lakás épült (781 helyett 917): ez a megnövekedett ütemű családiház-építés eredménye. (...)

 

Elkerültük a váltott tanításra való visszatérést, de nagyon sok a szükségterem és alig elviselhető a zsúfoltság a Felszabadulás lakótelepi általános iskolában. Késik a fedett sportpálya építése Izbégen. (...) Legnagyobb feszültség a kereskedelmi ellátásban keletkezett. Megépült ugyan az új kenyérgyár, két új ABC, sok üzlet létesült magánvállalkozásban, de (...) az ellátás nem elégíti ki sem az állandó lakosság, sem az ide látogatók igényeit. Nőtt a kisiparosok száma. (...)

Jelentősen fejlődött - a magánerős beruházások révén - a vendéglátás. A szállás férőhelyek bővültek, de nem az igényeknek megfelelően. A tervidőszak végére kétszeresére nőtt (6.000 m3/nap) a szennyvíztisztító kapacitása. A tervezettnél nagyobb mértékben bővült a szennyvízcsatorna, a víz- és elektromos hálózat. A vízbázis, s víztározó-kapacitás elégtelensége, a hálózat korszerűtlensége miatt a városban nyári csúcsidőszakban vízellátási zavarok vannak. Sok a zárolt transzformátorkörzet, amely akadályozza a korszerű elektromos háztartási gépek használatát. A város több részén korszerűtlen a közvilágítás.

Új közmű szolgáltatásként a város három körzetében (Pannónia, Felszabadulás lakótelep, belváros) létrejött a gázellátás, kiépültek a gerincvezetékek. (...)

A telefonhálózat bővült, csaknem a háromszorosára (750-re) nőtt az előfizetők száma.

Út- és hídépítésre, korszerűsítésre valamint fenntartásra több pénzt fordítottunk a tervezettnél. Az útépítési anyagok erőteljes áremelkedése miatt azonban egészében nem javult, sőt helyenként romlott az utak állapota. (...)

A tervciklusban állami támogatással kezdődött a veszélyeztetett belvárosi pincerendszer rekonstrukciója. Ennek részeként a Szamárhegy teljes területén elkészült a csatornázás. Terven felül rendezésre került a Papszigeti ág és a gát helyére híd épült."

(Szentendre város VII. ötéves tervi koncepciója. 1.985. szeptember. Szentendre

Városi Tanács)