HÍrképekOnline
Jelenlegi látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa13
mod_vvisit_counterTegnap156
mod_vvisit_counterEzen a héten889
mod_vvisit_counterMúlt héten1451
mod_vvisit_counterEbben a hónapban4215
mod_vvisit_counterUtolsó hónapban8159
mod_vvisit_counterÖsszes látogató84730

Látogatók 1
2018-09-21 02:47

Átépül - bővül a Városháza

A képviselőtestület megállapította, hogy a harminc éve használt járás-bírósági épület használhatatlan, életveszélyes.

Ez évben tervek készülnek az új városháza felépítéséről is. (A képviselőtestület 1902.január 30-i ülésének jegyzőkönyve)

 

A mai tanácsháza (városháza)  első alakjában valószínűleg még a XVIII. sz. elején épült s eredetileg a mai Városház térre néző traktusból állott. Építéstörténetének pontos részleteit nem ismerjük, csupán annyit tudunk a városi jegyzőkönyvekből, hogy a XIX. sz. elején nagyobb szabású átalakítást és bővítést végeztek rajta. 1924-ben az akkori idők neobarokk ízlésében átalakították és új épületszárnyakat építettek hozzá. Az átalakítással eredeti jellegéből teljesen kivetkőztették, csupán belső elrendezése és boltozatai maradtak meg a Városház téri szárny földszinti helyiségeiben és folyosóján, valamint néhány díszes vasalású copf vasajtó.
(Holler Miklós SZENTENDRE, 1960)

A város kulturális felemelése érdekében az 1899. december 7-i képviselőtestületi ülésen elhangzott „Saly Ágoston szentendrei lakosnak indítványa a Szent-Endrén létesítendő múzeum és népkönyvtár tárgyában". 1903-ban újra visszatértek erre a kérdésre azzal az ígérettel, hogy a később felépítendő új városháza épületében lesz erre a célra is helyiség. Azonban a századforduló korában sem az új városháza, sem a népkönyvtár, sem a múzeum nem valósulhatott meg.

Utcajavításra, kövezésre, járda lerakásra, az Alsó Izbégi úton kocsival is járható híd építésére 42.000 korona hitel felvételét tervezik. A polgármester javaslata: "Új városházának felépítése, legalább a nagyobb forgalmú utcák kövezése és az utak jó karba hozatala, megfelelő modern világítás, vízvezeték létesítése, a város csatornázása s ezen munkálatokkal összefüggő városrendezési terv elkészítése - mind olyan feladat, melyek mielőbbi megoldása közszükséget képez" - , minderre 600.000 korona törlesztéses kölcsönre volna szükség. (Ebből 240.000 korona az új városházára, ugyanennyi a világításra, 60.000 az utcák kövezésére, karbantartására, 60.000 korona a vízvezetékre, utak, közterek fásítására, a Duna-parti védfal kiépítésére és ehhez kapcsolódó csatornázásra.)
(A képviselőtestület 1908. szeptember 23-i ülésének jegyzőkönyve)

• A városháza épülete egyre szűkebb, ez évben ki kellett költöztetni onnan a rendőrkapitányi hivatalt egyik főtéri ház négy bérelt helyiségébe.
(A képviselőtestület 1908, október1O-i ülésének jegyzőkönyve)

Ferenc József 80. születésnapja alkalmából tartott díszközgyűlésen Ábrányi Emil mondott ünnepi beszédet a "koronás aggastyánt" éltetve. Mementóként bevették a díszjegyzőkönyvbe, hogy a város járvány-kórház, vendéglő- és szálloda, továbbá új városháza építésével, a víz-, csatorna- és világítási hálózat létesítésével teszi emlékezetessé az évfordulót - 1 millió koronás kölcsönből.
(A képviselőtestület 1910. augusztus 18-i díszközgyűlésének jegyzőkönyve)

"Möller Dezső műépítész a városház felépítésére vonatkozó terveket elkészítette, amelyeket ezúttal be is mutatja. A városház építési költségei ez idő szerint circa 40-50 millió koronát tesznek ki. Tekintettel arra a körülményre, hogy a városházának felépítése a város közönségének szerfölött eminens érdeke, már csak azért is, hogy az összes hivatalos helyiségek, melyek jelenleg még négy helyen vannak elhelyezve, egy helyen összpontosíttassanak. (...) A Pénzintézeti Központtól 25 millió kölcsön vétessék fel egy éven belül leendő visszafizetés mellett. (...) A pénz értékének csökkenése következtében ezen felveendő kölcsön a városra nézve csak nyereség lehet."
(A képviselőtestület 1923. április 1.8-i ülésének jegyzőkönyve)

"Szentendre rt. város képviselőtestülete kimondja, hogy a régi városháza villanyvilágítási berendezését felhasználva az izbégi új iskolában a villany-világítási berendezést elkészíteni óhajtja. (...) Az új iskola szeptemberre mindennel fel lesz szerelve, belső berendezését az állam adja, a tanfelügyelőség megkérte a várost, hogy a villanyvilágítást viszont a varos vezesse be, (...) a városháza leszerelt anyagából ezen berendezés aránylagosan olcsón elkészíthető."
(A képviselőtestület 1923.julws 9-i-i ülésének jegyzőkönyve)

A városi földek parcellázása során kötött adás-vételi szerződések többségének indoklásrovata: "A bemutatott és jóváhagyott adás-vételi szerződés a város anyagi érdekeinek megfelelőleg lett megkötve és az eladott terület pedig nyilvános árverés útján lett értékesítve. (...) A befolyt vételár városi vagyonnak (városházépítés) növelésére fordíttatik. (...) Az eladott ingatlan megműveletlen parlag terület, amelynek megművelése az adásvételi szerződésben nemcsak kikötve, hanem biztosítva lett."
(A képviselőtestület 1923. szeptember 19-i ülésének jegyzőkönyve)


Dr. Antolik Arnold jelentése a városház-építésről:

"Kereken 65 millió (0,12 centimes zürichi korona-kurzus mellett) volt előirányozva, (...) A városháza elkészült. A mai napig, illetve december hó 19-eigkifizettunk288.374.531, beveteleztunk288.374.531 koronát. (...) A VI. dűlőnek csak egy részét kell felhasználnunk a tartozások kifizetésére. (...) Amint látni méltóztatik, dacára a nagy számoknak, az előirányzott 65 milliót (0,12 kor) nem léptük túl, mert a mai napig a városházépítésre kijelölt alapnak csak 2/3-ad részét vettük igénybe. (...) A város 20-22 hold ingatlan föláldozása árán olyan törzsvagyon birtokába jutott, amellyel nemhogy csökkentette volna, de tekintélyes mértékben gyarapította vagyonát."
(A képviselőtestület 1923. december 28-í ülésének jegyzőkönyve)

• 1924. április 10-én tartották az új városházépület szemléjét, Moller Dezső köteles május 31-ig elvégezni a hiánypótlást.
(A képviselőtestület 1924. április 12-i ülésének jegyzőkönyve)

• A dollárkölcsön felhasználható "...a meglévő  városháza északi és déli szárnyának kiépítésére, valamint a csendőrtiszti lak felépítésére". A terveket dr. Möller Károly elkészítette. "Fenti (...) épületek után fizetendő bérleti összegek úgyszólván teljesen elegendők a felvett kölcsön törlesztésére": A járásbíróság évi 2000 aranykorona, az adóhivatal évi 3000 aranykorona, a pénzügyőrség évi 3000 aranykorona, a rendőrség évi 1500 aranykorona, a posta és távírda évi 600 aranykorona bérleti díjat fizet majd. A városháza pincéjét a Gazdasági Bank és Takarékpénztár évi 3000 koronáért bérli, ahol "...a mai kornak megfelelő vendéglő céljára alkalmas helyiséget létesít, annál is inkább, mert egy ilyen helyiség a városban valóban közszükségletet képez." (A város eredetileg vízvezeték- és csatornahálózat kiépítésére akart kölcsönt felvenni, de a pénz-ügyminiszter nem járult hozzá.)

(A képviselőtestület 192S.július 7-i, augusztus 11-i, november 14-i, december 29-i ülésének jegyzőkönyvei)

 
Névnap
Ma 2018. szeptember 21., péntek, Máté és Mirella napja van. Holnap Móric napja lesz.
Hírajánló
Birka csárda és Postás strand

A Mathiász Tsz impozáns vendéglő építését vállalta el a postás strandon. "Már ilyen korai stádiumban is látható: nem mindennapi épülettel gazdálkodik majd a város.

Az intelligencia felbukkanása

Emergence of Intelligence (Az intelligencia felbukkanása)

 

Napjainkban a mesterséges intelligencia a computer science talán legkurrensebb területe. A világ legrangosabb egyetemei és kutatóintézetei kutatják,

Országzászló avatás

A TURISTA VIDÉK ORSZÁGZÁSZLÓ AVATÁSA.
A Magyar turistatársadalom nagyszabású hazafias megmozdulása volt a Szentendre feletti Kőhegy magaslatán emelt országzászló felavatása, amelyen 4o

Szentendreiek százöt éve járhatnak moziba

Film és fotográfia Szentendrén

Falk Lajos visszaemlékezése a moziról
1974. június 21-én

Abban az időben (912-re emlékszem vissza) bizony hetenként egyszer vagy kétszer volt mozi-előadás Szentendrén. Ezt a mozi tis az édesapám szervezte meg. Úgy történt a dolog,

Az oroszok már a műteremben vannak

Az oroszok már a műteremben vannak

Az oroszok már Szentendrén vannak?

Hétszáz fős művészeti egyetemet hoznának létre a festők városában · Nagy üzlet a felsőoktatás

MNO.hu Végh Attila 2005. augusztus 23., kedd 01:00

Az Orosz Föderáció kulturális minisztériuma művészeti főiskolát kíván létrehozni Szentendrén. A hétszáz főt befogadó tanintézmény terve nagy vihart kavart a városban, a helyi lakosok petíciót nyújtottak be

Bezárják a Rákóczi Gimnáziumot

Bezárják a Rákóczi Gimnáziumot

1996. március 26-án a képviselő testület 10 "igen", 6 "nem", és 2 "tartózkodás" mellett határozatot hozott a Rákóczi Gimnázium megszüntetéséről.

Szentendrei Teátrum

Szentendrei Teátrum

1958 nyarán rendezték meg első ízben a Szentendrei Kulturális Napok rendezvénysorozatot, a Szentendrei Hetek, majd Szentendrei Nyár elődjét.

Szentendrei Márka üzem

Szentendrei Márka üzem

1973 óta működik a Pest Megyei Pincegazdaság Szentendrei Márka üzeme.

"A Pest Megyei Pincegazdaság Márka  palackozó üzemében naponta harminc-ezer literes és ötvenezer két decis palackot töltenek meg a közkedvelt üdítő itallal. Ezeket a

Választási utózengék

Az 190l-es országgyűlési képviselő-választásokon már Szentendrén is kegyetlen korteshadjárat indult. Hiába reménykedett a Szent-Endre és Vidéke 1900. október 7-i számának cikkírója abban, hogy „

Most, különösen aktuális - A fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a mediáció

A fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a mediáció

A fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a mediáció című dokumentumfilmet - rendezte:Hajdú Eszter - láthatták azok akik eljöttek csütörtökön este a P'Artmoziba. A bemutató után Fónagy János (Fidesz) és Gulyás József

A nők választójoga

A 17. századtól a nők elszánt küzdelmet indítottak az egyenjogúsításukért. Az első modern értelemben vett nőjogi harcos a 18. századi francia származású Olympe de Gouges volt, aki „A polgárnők és asszonyok

Mondd, te kit választanál? - Választás 2018

Ó, mondd, te kit választanál?

A következő országgyűlési képviselő választáson Szent-Endrén egy-egy függetlenségi és néppárti programmal fellépő jelölt is indul.

Picasso kalandjai Szentendrén

A National Geographic stábja hazánkban forgatta a Géniusz: Picasso sorozatot, melynek számos jelenetét Szentendrén vették fel. A műsor a 20. század egyik legismertebb és

"Habár fölűl a gálya, S alúl a víznek árja, Azért a víz az úr!"

Részlet a március 15-i ünnepi versből:

"Amíg nem becsüljük mi egymást még jobban, Amíg küzd a céda, alacsony önérdek, Amíg csak ajkunkon van az egyenlőség S kutatja az egyik a másiknak ősét,

Régi szentendrei farsangok

"1914. február 24-en a Pósch Károly-féle italmegfigyelő osztály hivatalos helyiségében az al- és főbolondok éjjeli tárgyalására feltétlen megjelenjen. Meg nem jelenés esetén zenekarhatalommal elővezettetik. Karnevál herceg  Falk főbolond elnök  végrehajtó

Barcsay - díj 2018.

Barcsay - díj 2018.
Az évente odaítélt díjat 1989-ben, a Mester elhunyta után egy évvel Barcsay Erzsébet, Barcsay Jenő festőművész testvére alapította meg közérdekű közhasznú felajánlásával.

2006-ban a Barcsay-jogutód Kónya házaspár - Kónya Márta és Kónya Ferenc - létrehozta a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítványt, mely a Magyar Képzőművészeti Egyetem által

Emlékezés 1956.

A hősök véletlenül születnek.

A 16-éves Piszkátor Panni Izbégről 1956 október 23.-án délutáni műszakba ment dolgozni  a Láng Gépgyárba. A munka után hazaindult. A gyár kapujában  " lukas zászlókkal " díszített, emberekkel tömött teherautókkal és  a járdán hömpölygő tömeggel találkozott. Egyszer csak egy ídősebb férfi  lekiabált Panninak " Ha szereted a hazádat akkor velünk jössz. "

Emlékezés a nemzeti gyásznapon

Emlékezés a nemzeti gyásznapon

Szentendrén a vértanúk emléknapján a városi római katolikus templomban Németh László plébános pápai kamarás gyászistentisztelet keretében emlékezett meg az aradi vértanúkról.

Emlékezés Ligeti Erikára (1934 - 2004)

12 nap 12 ház Ki mint él ….
4. Ligeti Erika

Mikor először meglátogattuk, ölében, gyermekével fogadott.
— Ilyen srácot még nem láttam. Nem eszi a paprikás krumplit... — mondta és mi bocsánatot kértünk a zavarásért, „majd később visszajövünk ...”
Egy óra múlva kerestük.

I. világháború és Szentendre

"Megdöbbenéssel, a közönségesnél erősebb fájdalmat okozó érzéssel fogadta városunk lakossága a lesújtó rémhírt,

Szentendre régen
Benzinkut_HEV_allomas.jpg SZTE_Szanatorium.jpg Café Cousteau kávézó_1988.jpg Vasutallomas_1914_vasutivillasor_a_volt tuzep_helyen.jpg Bogdanyi_utca_02_1960.jpg Domor_kapu.jpg Csonka_telep.jpg Foter_Risztics_Panto_uzlete_1899_Divald_Karoly_kiadasa.jpg Gorog_utca_1960.jpg paprikabiro_utca_1960.jpg
Keresés a honlapon