Jelenlegi látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa76
mod_vvisit_counterTegnap163
mod_vvisit_counterEzen a héten565
mod_vvisit_counterMúlt héten772
mod_vvisit_counterEbben a hónapban1662
mod_vvisit_counterUtolsó hónapban3265
mod_vvisit_counterÖsszes látogató33493

Látogatók 2
Dátum: 2017-12-15 19:40

Átépül - bővül a Városháza

A képviselőtestület megállapította, hogy a harminc éve használt járás-bírósági épület használhatatlan, életveszélyes.

Ez évben tervek készülnek az új városháza felépítéséről is. (A képviselőtestület 1902.január 30-i ülésének jegyzőkönyve)

 

A mai tanácsháza (városháza)  első alakjában valószínűleg még a XVIII. sz. elején épült s eredetileg a mai Városház térre néző traktusból állott. Építéstörténetének pontos részleteit nem ismerjük, csupán annyit tudunk a városi jegyzőkönyvekből, hogy a XIX. sz. elején nagyobb szabású átalakítást és bővítést végeztek rajta. 1924-ben az akkori idők neobarokk ízlésében átalakították és új épületszárnyakat építettek hozzá. Az átalakítással eredeti jellegéből teljesen kivetkőztették, csupán belső elrendezése és boltozatai maradtak meg a Városház téri szárny földszinti helyiségeiben és folyosóján, valamint néhány díszes vasalású copf vasajtó.
(Holler Miklós SZENTENDRE, 1960)

A város kulturális felemelése érdekében az 1899. december 7-i képviselőtestületi ülésen elhangzott „Saly Ágoston szentendrei lakosnak indítványa a Szent-Endrén létesítendő múzeum és népkönyvtár tárgyában". 1903-ban újra visszatértek erre a kérdésre azzal az ígérettel, hogy a később felépítendő új városháza épületében lesz erre a célra is helyiség. Azonban a századforduló korában sem az új városháza, sem a népkönyvtár, sem a múzeum nem valósulhatott meg.

Utcajavításra, kövezésre, járda lerakásra, az Alsó Izbégi úton kocsival is járható híd építésére 42.000 korona hitel felvételét tervezik. A polgármester javaslata: "Új városházának felépítése, legalább a nagyobb forgalmú utcák kövezése és az utak jó karba hozatala, megfelelő modern világítás, vízvezeték létesítése, a város csatornázása s ezen munkálatokkal összefüggő városrendezési terv elkészítése - mind olyan feladat, melyek mielőbbi megoldása közszükséget képez" - , minderre 600.000 korona törlesztéses kölcsönre volna szükség. (Ebből 240.000 korona az új városházára, ugyanennyi a világításra, 60.000 az utcák kövezésére, karbantartására, 60.000 korona a vízvezetékre, utak, közterek fásítására, a Duna-parti védfal kiépítésére és ehhez kapcsolódó csatornázásra.)
(A képviselőtestület 1908. szeptember 23-i ülésének jegyzőkönyve)

• A városháza épülete egyre szűkebb, ez évben ki kellett költöztetni onnan a rendőrkapitányi hivatalt egyik főtéri ház négy bérelt helyiségébe.
(A képviselőtestület 1908, október1O-i ülésének jegyzőkönyve)

Ferenc József 80. születésnapja alkalmából tartott díszközgyűlésen Ábrányi Emil mondott ünnepi beszédet a "koronás aggastyánt" éltetve. Mementóként bevették a díszjegyzőkönyvbe, hogy a város járvány-kórház, vendéglő- és szálloda, továbbá új városháza építésével, a víz-, csatorna- és világítási hálózat létesítésével teszi emlékezetessé az évfordulót - 1 millió koronás kölcsönből.
(A képviselőtestület 1910. augusztus 18-i díszközgyűlésének jegyzőkönyve)

"Möller Dezső műépítész a városház felépítésére vonatkozó terveket elkészítette, amelyeket ezúttal be is mutatja. A városház építési költségei ez idő szerint circa 40-50 millió koronát tesznek ki. Tekintettel arra a körülményre, hogy a városházának felépítése a város közönségének szerfölött eminens érdeke, már csak azért is, hogy az összes hivatalos helyiségek, melyek jelenleg még négy helyen vannak elhelyezve, egy helyen összpontosíttassanak. (...) A Pénzintézeti Központtól 25 millió kölcsön vétessék fel egy éven belül leendő visszafizetés mellett. (...) A pénz értékének csökkenése következtében ezen felveendő kölcsön a városra nézve csak nyereség lehet."
(A képviselőtestület 1923. április 1.8-i ülésének jegyzőkönyve)

"Szentendre rt. város képviselőtestülete kimondja, hogy a régi városháza villanyvilágítási berendezését felhasználva az izbégi új iskolában a villany-világítási berendezést elkészíteni óhajtja. (...) Az új iskola szeptemberre mindennel fel lesz szerelve, belső berendezését az állam adja, a tanfelügyelőség megkérte a várost, hogy a villanyvilágítást viszont a varos vezesse be, (...) a városháza leszerelt anyagából ezen berendezés aránylagosan olcsón elkészíthető."
(A képviselőtestület 1923.julws 9-i-i ülésének jegyzőkönyve)

A városi földek parcellázása során kötött adás-vételi szerződések többségének indoklásrovata: "A bemutatott és jóváhagyott adás-vételi szerződés a város anyagi érdekeinek megfelelőleg lett megkötve és az eladott terület pedig nyilvános árverés útján lett értékesítve. (...) A befolyt vételár városi vagyonnak (városházépítés) növelésére fordíttatik. (...) Az eladott ingatlan megműveletlen parlag terület, amelynek megművelése az adásvételi szerződésben nemcsak kikötve, hanem biztosítva lett."
(A képviselőtestület 1923. szeptember 19-i ülésének jegyzőkönyve)


Dr. Antolik Arnold jelentése a városház-építésről:

"Kereken 65 millió (0,12 centimes zürichi korona-kurzus mellett) volt előirányozva, (...) A városháza elkészült. A mai napig, illetve december hó 19-eigkifizettunk288.374.531, beveteleztunk288.374.531 koronát. (...) A VI. dűlőnek csak egy részét kell felhasználnunk a tartozások kifizetésére. (...) Amint látni méltóztatik, dacára a nagy számoknak, az előirányzott 65 milliót (0,12 kor) nem léptük túl, mert a mai napig a városházépítésre kijelölt alapnak csak 2/3-ad részét vettük igénybe. (...) A város 20-22 hold ingatlan föláldozása árán olyan törzsvagyon birtokába jutott, amellyel nemhogy csökkentette volna, de tekintélyes mértékben gyarapította vagyonát."
(A képviselőtestület 1923. december 28-í ülésének jegyzőkönyve)

• 1924. április 10-én tartották az új városházépület szemléjét, Moller Dezső köteles május 31-ig elvégezni a hiánypótlást.
(A képviselőtestület 1924. április 12-i ülésének jegyzőkönyve)

• A dollárkölcsön felhasználható "...a meglévő  városháza északi és déli szárnyának kiépítésére, valamint a csendőrtiszti lak felépítésére". A terveket dr. Möller Károly elkészítette. "Fenti (...) épületek után fizetendő bérleti összegek úgyszólván teljesen elegendők a felvett kölcsön törlesztésére": A járásbíróság évi 2000 aranykorona, az adóhivatal évi 3000 aranykorona, a pénzügyőrség évi 3000 aranykorona, a rendőrség évi 1500 aranykorona, a posta és távírda évi 600 aranykorona bérleti díjat fizet majd. A városháza pincéjét a Gazdasági Bank és Takarékpénztár évi 3000 koronáért bérli, ahol "...a mai kornak megfelelő vendéglő céljára alkalmas helyiséget létesít, annál is inkább, mert egy ilyen helyiség a városban valóban közszükségletet képez." (A város eredetileg vízvezeték- és csatornahálózat kiépítésére akart kölcsönt felvenni, de a pénz-ügyminiszter nem járult hozzá.)

(A képviselőtestület 192S.július 7-i, augusztus 11-i, november 14-i, december 29-i ülésének jegyzőkönyvei)

Módosítás: (2017. április 20. csütörtök, 20:10)

 
Névnap
Ma 2017. december 15., péntek, Valér napja van. Holnap Etelka és Aletta napja lesz.
Hírajánló
80 éves Papachristos Andreas Munkácsy-díjas szobrászművész

80 éves Papachristos Andreas Munkácsy-díjas szobrászművész

12 nap 12 ház

Papachristos Andreas

Életrajz-
1937-11-9-én született Lítia-ban [GR],
1948-ban a Nemzetközi Vöröskereszt menekítette ki őt és sok száz árva és félárva gyereket a Görögországban kialakult diktatúra elől Magyarországra.
1953-1957: Budapesti Művészeti Gimnázium, mesterei: Matzon Frigyes, Somogyi József, Miskolczi László;
1962: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mestere: Mikus Sándor.
1962, 1967, 1968: Stúdió-díj; 1978: Munkácsy-díj.
1965-től kiállító művész.
1969-től Szentendrén, az új művésztelepen dolgozik,
1982 óta felváltva él Görögországban és Magyarországon. Főként kőszobrokat, a klasszikus görög szobrászat által ihletett stilizált figurákat, figuraegyütteseket, portrékat készít. Műveit kis vázlatok alapján közvetlenül kőbe faragja. (szerk)

Emlékezés 1956.

A hősök véletlenül születnek.

A 16-éves Piszkátor Panni Izbégről 1956 október 23.-án délutáni műszakba ment dolgozni  a Láng Gépgyárba. A munka után hazaindult. A gyár kapujában  " lukas zászlókkal " díszített, emberekkel tömött teherautókkal és  a járdán hömpölygő tömeggel találkozott. Egyszer csak egy ídősebb férfi  lekiabált Panninak " Ha szereted a hazádat akkor velünk jössz. "

Emlékezés a nemzeti gyásznapon

Emlékezés a nemzeti gyásznapon

Szentendrén a vértanúk emléknapján a városi római katolikus templomban Németh László plébános pápai kamarás gyászistentisztelet keretében emlékezett meg az aradi vértanúkról.

Emlékezés Ligeti Erikára (1934 - 2004)

12 nap 12 ház Ki mint él ….
4. Ligeti Erika

Mikor először meglátogattuk, ölében, gyermekével fogadott.
— Ilyen srácot még nem láttam. Nem eszi a paprikás krumplit... — mondta és mi bocsánatot kértünk a zavarásért, „majd később visszajövünk ...”
Egy óra múlva kerestük.

I. világháború és Szentendre

"Megdöbbenéssel, a közönségesnél erősebb fájdalmat okozó érzéssel fogadta városunk lakossága a lesújtó rémhírt,

85 éve született Deim Pál

85 éve született Deim Pál grafikus - festőművész. A hirkepek.hu néhány régi újságcikkel, szemlevénnyel  emlékezik rá.

dr. Kucsera Ferenc emlékére

dr. Kucsera Ferenc emlékéreJúnius 25-én délután 6 óra körül érkezett Szentendrére Chudy Ferenc 17 tagú, bőrkabátos, kézigránáttal felszerelt terror-különítménye.

Trianon 1920. június 4.

A Szövetséges és Társult Kormányok kijelentik és Magyarország elismeri, hogy Magyarország és szövetségesei, mint e veszteségek és károk okozói, felelősek mindazokért a veszteségekért és károkért, amelyeket a Szövetséges és Társult Kormányok, valamint polgáraik az Ausztria-Magyarország és szövetségesei támadása folytán rájuk kényszerített háború következményeképpen elszenvedtek.
– az 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés 161. cikke -

Csatornafejlesztés Szentendrén

Ferenc József 80. születésnapja alkalmából tartott díszközgyűlésen Ábrányi Emil

Városi fejlesztések

"A város VI. ötéves tervi célkitűzéseit teljesítettük, illetve túlteljesítettük. Ennek ellenére

Dumtsa Jenő (1838-1917)

(Részlet a 2004-ben megjelent, Dr. Héjjas Pál - Weszelits András: Régi szentendrei képeslapok a XX. század első feléből című CD-romról

Apró házak, piciny, virágos udvarok, girbegörbe, szövevényes utcák, évszázados műemlékek,

Május 7-én, 12 ház égett le Szentendrén

Szentendrét a 18. század második felében egy sor természeti csapás érte. A náddal,

Éljen Május 1. !

Éljen Május 1.!

"Légy üdvözölve május! A munkásnép ünneppé avatta fel első napodat.(...)

Arabok a Danubius szállodában

Kubinyi Lászlóné tanácstag: "Az elmúlt napokban arabok érkeztek az új Danubius Szállóba.

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a kormány által elrendelt

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a kormány által elrendelt

Polgármester választás lesz holnap Szentendrén

"Polgármester választás lesz holnap Szentendrén. (...) Jól vigyázzatok, szentendrei városatyák,

In memoriam Deim Pál

In memoriam Deim Pál

In memoriam Deim Pál címmel, emlékkiállítás nyílt a MANK Galériában. Dr. Hóvári János

Kertész Péter:Szentendre arca

Szentendre arca

Gondolkodtak már azon, hogy milyen a város arca. Kivált ilyenkor, mikor napokon át

Átépül - bővül a Városháza

A képviselőtestület megállapította, hogy a harminc éve használt járás-bírósági épület használhatatlan, életveszélyes.

Szentendre és a villanyvilágítás

A századforduló korában reálisnak látszott a korszerű világítás bevezetése,bármennyire hozzátartozott még

Pillanatképek
01 (1).jpg
Keresés a honlapon