HÍrképekOnline
Jelenlegi látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa13
mod_vvisit_counterTegnap156
mod_vvisit_counterEzen a héten889
mod_vvisit_counterMúlt héten1451
mod_vvisit_counterEbben a hónapban4215
mod_vvisit_counterUtolsó hónapban8159
mod_vvisit_counterÖsszes látogató84730

Látogatók 1
2018-09-21 02:46

I. világháború és Szentendre

"Megdöbbenéssel, a közönségesnél erősebb fájdalmat okozó érzéssel fogadta városunk lakossága a lesújtó rémhírt, hogy Ferenc Ferdinánd királyi herceg és lelkének élettársa, Hohenberg Zsófia hercegnő Szarajevóban egy gaz merényletnek estek áldozatul. Mi (...) tetemre hívjuk a királygyilkolásra bujtogató fekete nációnak vad indulatoktól elkapatott, fékevesztett gyűlölségtől tajtékzó embersöpredékét. (...)

A szarajevói gaz merénylet híre Szentendrén vasárnap a délutáni órákban terjedt el. (...) Rendőrségünk azonnal intézkedett, hogy a vendéglőkben és kávéházakban a zene betiltassék. Perjéssy Sándor rendőrtiszt két rendőrközeggel járta sorra a mulatóhelyeket, amelyeknek tulajdonosai a betiltó felhívásnak eleget is tettek. Hasonló intézkedést foganatosítottak Izbégen is, hol Kostyál Józsefné vendéglőjében is szólt a zene. Minthogy az ittas állapotban lévő legények a zene beszüntetése ellen tiltakoztak s a felszólításnak nem engedelmeskedtek, s mivel többen viselkedésükkel botrányt és dulakodást idéztek elő, a hatóság emberei rendzavarás miatt több legényt feljelentettek, akik ellen az eljárás meg-indult."
(Szentendre és Vidéke, 19U.júUus 5.)

"A becsületes, hazafias lelkekből kitörő lelkesedés hatalmas erővel tört ki, midőn vasárnap d.e. 10 óra után a szentendrei hazafias ifjúság á város hazafias lakosságával együtt tüntetést rendezett a háború mellett. Az emelkedett hangulatban megindult tüntető tömeg a városházáról nemzeti zászlók alatt cigányzene és a szentendrei fúvószenekar hangja mellett bejárta az egész város utcáit, folyton lelkesítő kiáltásokkal, hazafias dalok éneklésével. A menetben részt vevő nagy tömeg szüntelenül éltette a háborút, a hazát, a királyt, a hadsereget, a szövetséges államokat. (...) Szívvel-lélekkel zúgott a tömeg: Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, .."

"Szentendrén a harcra hívó szózat mintegy hétszáz embert szólított el övéik köréből, akik hétfőn és kedden gyülekeztek a városháza mellett. A mozgósított ezredekhez tartozó tartalékosok és népfelkelők bevonulása impozáns volt. A szeles, hűvös és esős idő dacára az egész város apraja-nagyja kísérte a behívott hadköteleseket az állomásra, felhangzottak újra a vasárnapi tüntetés kiáltásai, csak a vasútnál látszott egy-egy szemben az elválás fajdalmát jelentő könny" Kedden, az idősebb korcsoport bevonulásánál "... lehetetlen volt nem érezni azoknak a szülőknek, hitvestársaknak és gyermekeknek a fajdalmát, akik talán utoljára vettek búcsút kenyérkeresőiktől,"

Egy szentendrei fakereskedő - mint mindig -, most is szerbül beszélt a HÉV-en családjával. A kalauz a Pálffy téren átadta a rendőrségnek. "... a tér csakhamar tele lett kíváncsiakkal. «Le a szerb kémekkel!» - hangzott fel a tömeg ajkán, a fakereskedő hiába igazolta magát. (...) Okulhatnak az esetből a íni intelligens szerb családjaink, akik kivétel nélkül beszélik a magyar haza nyelvét, utcán, vicinálison - magyarok társaságában is -következetesen szerbül beszélnek. A mostani háborús időkben kár ilyen provokáló magatartást tanúsítani."

"Felhívjuk hatóságunk figyelmét arra, hogy a mozgósítás óta mily nagymérvű emelkedés tapasztalható a liszt, cukor, kenyér, burgonya, főzelékfélék s egyéb nélkülözhetetlen élelmi cikkeknél, s az árak napról-napra tetemesen emelkednek."
(Szentendre és Vidéke, '1914. augusztus 2.)

"Legyünk higgadtak és óvatosak! Egy beláthatatlan végű háború előtt állunk, ezért minden eshetőségre számítani kell."
(Szentendre és Vidéke, 1914. augusztus 16.)

"Van itt néhány alak, aki felhasználja a jelenlegi bonyodalmakat, széthúzást keres, s képzelt felekezeti sérelmek üszkét akarja a közvéleménybe bedobni. Fújtak már Szentendrén más szelek is, azoktól sem ijedtünk meg."
(Szentendre és Vidéke, 1914. augusztus 23.)

"Komolyan figyelmeztetjük az elégedetlen, véresszájú asszonyokat, hagyjanak fel ezekkel az izgatásokkal, mert komoly következményei lehetnek. A határban van még elég munka, csak akarat és kedv kell hozzá. Amelyik asszony pedig nem alkalmas a mezei munkára, vállalkozzék katonai ruhák varrására, azzal is lehet néhány garast szerezni."
(Szentendre és Vidéke, 1914. szeptember 13.)

"Múlt vasárnap 38 sebesült katonát hoztak városunkba. Ezek közül 28-at a szanatóriumban, 10-et pedig a legényegyletben helyeztek el, ahol már azelőtt is 5 sebesült feküdt." A sebesültek ápolását a városnak kellett biztosítani, ezért közadakozásra szólították fel a lakosságot. Néhány adomány: Kada Mihály plébános egy üveg bort, Ábrányi Emilné egy kosár paradicsomot és egy kosár barackot, dr. Weresmarthy Miklósné 12 törölközőt, 6 szappant és 2 köpőcsészét adományozott.
(Szentendre és Vidéke, 1914. szeptember 6., szeptember 27.)

"E héten már majdnem teljesen elmaradtak az adományok. E körülmény egyedül csak annak tudható be, hogy az utóbbi hetekben hirtelen felszökött drágaság mindnyájunk anyagi erejét leköti."

"Reqvirálási rendelet. Aki eltitkolja vagy elrejti készletét, két hónapi börtönnel büntetendő."
(Szentendre és Vidéke, 19i5.januar31.)

• "Hirdetmény a búza, rozs, árpa és zabkészletek összeírásáról."
(Szentendre és Vidéke, 1915.február 14.)

• "Az utóbbi hetekben a liszthiány rendkívül érezhetővé vált városunkban. A pékek kénytelenek voltak beszüntetni a kenyérsütést, kereskedőink pedig nem tudták a közönség lisztszükségletét kielégíteni."
(Szentendre és Vidéke, 1915. március 7.)

• "Amikor nincs kenyér, akkor mindenütt csak az aggodalom, kétségbe-esés nyugtalanítja a lelkeket."
(Szentendre és Vidéke, 1915. március 14.)

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy "... a kormány által elrendelt gabona reqvirálás a kívánatos eredményre nem vezetett, úgy hogy a kormány a város által igényelt 30 vagon gabona helyett mindössze 9 vagont bocsáthat rendelkezésre az új termés betakarításáig. (...) Szükséges, hogy a város közönsége a hatósággal karöltve a lehetőség határain belül maga is gondoskodjék lisztkészletének beszerzéséről és minden lehetőt elkövessen a fenyegető éhínség elhárítására. Úgyszintén gondoskodás tárgyát kell hogy képezze a zsírszükséglet biztosítása, mert a helybeli hentes iparosok saját nyilatkozatuk szerint a mutatkozó szükségletet fedezni nem képesek."
(A képviselő testület 1915. március 19-i ülésének jegyzőkönyve)

• "Olvastatott a vármegye főispánjának 1111/915. sz. rendelete a hadifoglyok alkalmazása tárgyában. (...) A felolvasott rendelet és szerződés feltételeit a képviselőtestületi közgyűlés tudomásul veszi s a folytonos behívások folytán előállott munkáshiányra való tekintettel fel-hatalmazza a polgármestert, hogy a közdűlő utak javítására és egyéb munkák végzésére 50 fogoly alkalmazását kérelmezze."
(A képviselőtestület 1915.április 22-i ülésének jegyzőkönyve)

"Dr. Weisz Ármin városi orvos kérelme a hadikórházban teljesített orvosi
szolgáltatások díjazása iránt.

A képviselőtestületi közgyűlés (...) a városi orvos kérelmét minden te-kintetben jogosnak és méltányosnak tartja. De miután a város a hadikór-házban teljesített orvosi szolgálatok díjazására fedezettel nem rendelkezik s viszont a mai nehéz viszonyok között nemcsak hogy újabb anyagi megterhelést nem vállalhat, de a legszükségesebb kiadásoknál is a lehető legnagyobb fokú takarékosságra van kényszerítve, indittatva érzi magát arra, hogy a méltányos kérelem teljesítéséért a Nagyméltóságú m. kir. Honvédelmi Miniszter Úrhoz forduljon (...) a város tanácsa.".
(A képviselőtestület 1905. december 18-i ülésének jegyzőkönyve)

• "Mit küldjünk szeretteinknek? A behívottaknak tápláló eledel kell és nem nyalánkság. Tessék tehát elővenni egy szép kenyeret és azt szeletekre vágni és sütőben szépen megpirítani és úgy kiszárítani, mint a csont, hozzá egy-két doboz tejkonzerv és kockacukor. (...) Küldhetünk még szalonnát, szappant, gyertyát, rovarport, ellenben nem szabad gyufát, benzint, öngyújtót, robbanószert küldeni. De nagyon ajánlom a szárított kenyér küldését, mert annak a fiatalság nagyon örvend."
(Szentendrei Újság 1916. április 16.)

'A szentendrei hadikórház részére szolgáltatott adományok: özv. Krecsárevits Miklósné 6 nagy üveg befőtt, Nagy Mihályné Izbég 1 üveg savanyú paprika, 10 kg zöldség, 5 kg bab, özv. Fachleitner Mihályné 1 hordó (54 1) bor, a Vöröskereszt elnöke 1400 cigaretta, Ábrányi Emilné 20 kor. cigarettára, ifj. Schindler Mátyás 1 kosár zöldség, 5 üveg paradicsom, 1 üveg uborka, 30 db tojás, 101 bor és 100 szivar."

Április 26-án "... a közgyűlés elhatározta, hogy 24 ezer koronáig terjedő függő kölcsönt vesz fel gazdasági beruházásokra és élelmiszercikkek beszerzésére.
(Szentendrei Újság, 1916. április 30.)

Az új polgármester városfejlesztési elképzelései szerint most valóban kezdetét veszi a fellendülés. Eddig csak beszéltek róla, s úgy tűnt, hogy "... a város fejlesztésének kérdése nem egyéb, mint egy tengeri kígyó, melynek síkos hátán végig nyargalnak az emberek szokásból."
(Szentendrei Újság, 1916. május 28.)

"Lángba borult a világ, soha nem látott méretekben pusztulnak az emberek és javak. És mi, akár a tűzoltók, mentünk és mentünk. Létünkért, fennmaradásunkért harcolunk."
(Szentendrei Újság, 1.916. június 18.)

"A város képviselőtestülete (...) kimondja, hogy a katonaság részére emelendő barakkok részére a város ingyen telket bocsát rendelkezésre az ideig, amíg a katonaság a városban fog tartózkodni."
(A képviselőtestület 1918.február 23-i ülésének jegyzőkönyve)

A képviselőtestület "... felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a Duna-parton dolgozó katonák részére a városi pénztár terhére dohányt és kenyérpótjegyet, illetve az ezen vett kenyeret bocsássa rendelkezés-re." (A helyben állomásozó katonaság 1917 nyarán felajánlotta, hogy ingyen elvégzi a Duna-part rendezési munkáit.)
(Az 1918. április 12-i testületi ülés jegyzőkönyve)

"Szentendre városban a rekvirálások alkalmával beszolgáltatott 389 q 66 kg búza, 3255 kg rozs, 244 kg liszt, 305 kg árpa, 1847 kg csöves tengeri és 218 kg morzsolt tengeri. A zsírrekvirálás folyamatban van, de számottevő eredménnyel aligha fog járni a sertések soványsága miatt." (Foispdni bizalmas iratok, Pest Megyei Levéltár, 401. a 8.)

"A város képviselőtestülete (...) kivételesen, éspedig a háború okozta nagy drágaságra való figyelemmel ezúttal azon tiszteletteljes kérelemmel fordul a vármegye törvényhatóságához, hogy a város szegényeinek ellátása céljára 20.000 korona azaz Húszezer korona segélyt kiutalványozni méltóztassék. (...) Az állandó segélyben részesített szegények segélyét szintén emelni kell, mert az adott 6-8 koronás havi segélyek egyáltalán nem elegendők ahhoz, hogy egy keresetképtelen ember ellátásánál figyelembe jöhessenek." (A képviselőtestület 1918. április 12-i ülésének jegyzőkönyve)

• 1918 októberében 62 munkára beosztott orosz hadifoglyot tartottak nyilván Szentendrén. (A szentendrei polgármesteri hivatal iratai, Pest Megyei Levéltár, V. 372 a.)

 

 
Névnap
Ma 2018. szeptember 21., péntek, Máté és Mirella napja van. Holnap Móric napja lesz.
Hírajánló
Birka csárda és Postás strand

A Mathiász Tsz impozáns vendéglő építését vállalta el a postás strandon. "Már ilyen korai stádiumban is látható: nem mindennapi épülettel gazdálkodik majd a város.

Az intelligencia felbukkanása

Emergence of Intelligence (Az intelligencia felbukkanása)

 

Napjainkban a mesterséges intelligencia a computer science talán legkurrensebb területe. A világ legrangosabb egyetemei és kutatóintézetei kutatják,

Országzászló avatás

A TURISTA VIDÉK ORSZÁGZÁSZLÓ AVATÁSA.
A Magyar turistatársadalom nagyszabású hazafias megmozdulása volt a Szentendre feletti Kőhegy magaslatán emelt országzászló felavatása, amelyen 4o

Szentendreiek százöt éve járhatnak moziba

Film és fotográfia Szentendrén

Falk Lajos visszaemlékezése a moziról
1974. június 21-én

Abban az időben (912-re emlékszem vissza) bizony hetenként egyszer vagy kétszer volt mozi-előadás Szentendrén. Ezt a mozi tis az édesapám szervezte meg. Úgy történt a dolog,

Az oroszok már a műteremben vannak

Az oroszok már a műteremben vannak

Az oroszok már Szentendrén vannak?

Hétszáz fős művészeti egyetemet hoznának létre a festők városában · Nagy üzlet a felsőoktatás

MNO.hu Végh Attila 2005. augusztus 23., kedd 01:00

Az Orosz Föderáció kulturális minisztériuma művészeti főiskolát kíván létrehozni Szentendrén. A hétszáz főt befogadó tanintézmény terve nagy vihart kavart a városban, a helyi lakosok petíciót nyújtottak be

Bezárják a Rákóczi Gimnáziumot

Bezárják a Rákóczi Gimnáziumot

1996. március 26-án a képviselő testület 10 "igen", 6 "nem", és 2 "tartózkodás" mellett határozatot hozott a Rákóczi Gimnázium megszüntetéséről.

Szentendrei Teátrum

Szentendrei Teátrum

1958 nyarán rendezték meg első ízben a Szentendrei Kulturális Napok rendezvénysorozatot, a Szentendrei Hetek, majd Szentendrei Nyár elődjét.

Szentendrei Márka üzem

Szentendrei Márka üzem

1973 óta működik a Pest Megyei Pincegazdaság Szentendrei Márka üzeme.

"A Pest Megyei Pincegazdaság Márka  palackozó üzemében naponta harminc-ezer literes és ötvenezer két decis palackot töltenek meg a közkedvelt üdítő itallal. Ezeket a

Választási utózengék

Az 190l-es országgyűlési képviselő-választásokon már Szentendrén is kegyetlen korteshadjárat indult. Hiába reménykedett a Szent-Endre és Vidéke 1900. október 7-i számának cikkírója abban, hogy „

Most, különösen aktuális - A fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a mediáció

A fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a mediáció

A fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a mediáció című dokumentumfilmet - rendezte:Hajdú Eszter - láthatták azok akik eljöttek csütörtökön este a P'Artmoziba. A bemutató után Fónagy János (Fidesz) és Gulyás József

A nők választójoga

A 17. századtól a nők elszánt küzdelmet indítottak az egyenjogúsításukért. Az első modern értelemben vett nőjogi harcos a 18. századi francia származású Olympe de Gouges volt, aki „A polgárnők és asszonyok

Mondd, te kit választanál? - Választás 2018

Ó, mondd, te kit választanál?

A következő országgyűlési képviselő választáson Szent-Endrén egy-egy függetlenségi és néppárti programmal fellépő jelölt is indul.

Picasso kalandjai Szentendrén

A National Geographic stábja hazánkban forgatta a Géniusz: Picasso sorozatot, melynek számos jelenetét Szentendrén vették fel. A műsor a 20. század egyik legismertebb és

"Habár fölűl a gálya, S alúl a víznek árja, Azért a víz az úr!"

Részlet a március 15-i ünnepi versből:

"Amíg nem becsüljük mi egymást még jobban, Amíg küzd a céda, alacsony önérdek, Amíg csak ajkunkon van az egyenlőség S kutatja az egyik a másiknak ősét,

Régi szentendrei farsangok

"1914. február 24-en a Pósch Károly-féle italmegfigyelő osztály hivatalos helyiségében az al- és főbolondok éjjeli tárgyalására feltétlen megjelenjen. Meg nem jelenés esetén zenekarhatalommal elővezettetik. Karnevál herceg  Falk főbolond elnök  végrehajtó

Barcsay - díj 2018.

Barcsay - díj 2018.
Az évente odaítélt díjat 1989-ben, a Mester elhunyta után egy évvel Barcsay Erzsébet, Barcsay Jenő festőművész testvére alapította meg közérdekű közhasznú felajánlásával.

2006-ban a Barcsay-jogutód Kónya házaspár - Kónya Márta és Kónya Ferenc - létrehozta a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítványt, mely a Magyar Képzőművészeti Egyetem által

Emlékezés 1956.

A hősök véletlenül születnek.

A 16-éves Piszkátor Panni Izbégről 1956 október 23.-án délutáni műszakba ment dolgozni  a Láng Gépgyárba. A munka után hazaindult. A gyár kapujában  " lukas zászlókkal " díszített, emberekkel tömött teherautókkal és  a járdán hömpölygő tömeggel találkozott. Egyszer csak egy ídősebb férfi  lekiabált Panninak " Ha szereted a hazádat akkor velünk jössz. "

Emlékezés a nemzeti gyásznapon

Emlékezés a nemzeti gyásznapon

Szentendrén a vértanúk emléknapján a városi római katolikus templomban Németh László plébános pápai kamarás gyászistentisztelet keretében emlékezett meg az aradi vértanúkról.

Emlékezés Ligeti Erikára (1934 - 2004)

12 nap 12 ház Ki mint él ….
4. Ligeti Erika

Mikor először meglátogattuk, ölében, gyermekével fogadott.
— Ilyen srácot még nem láttam. Nem eszi a paprikás krumplit... — mondta és mi bocsánatot kértünk a zavarásért, „majd később visszajövünk ...”
Egy óra múlva kerestük.

I. világháború és Szentendre

"Megdöbbenéssel, a közönségesnél erősebb fájdalmat okozó érzéssel fogadta városunk lakossága a lesújtó rémhírt,

Szentendre régen
Csonka_telep.jpg Benzinkut_HEV_allomas.jpg paprikabiro_utca_1960.jpg Bogdanyi_utca_02_1960.jpg Foter_Risztics_Panto_uzlete_1899_Divald_Karoly_kiadasa.jpg Vasutallomas_1914_vasutivillasor_a_volt tuzep_helyen.jpg Domor_kapu.jpg Café Cousteau kávézó_1988.jpg SZTE_Szanatorium.jpg Gorog_utca_1960.jpg
Keresés a honlapon