HÍrképekOnline
Jelenlegi látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa75
mod_vvisit_counterTegnap422
mod_vvisit_counterEzen a héten1815
mod_vvisit_counterMúlt héten2759
mod_vvisit_counterEbben a hónapban7338
mod_vvisit_counterUtolsó hónapban10615
mod_vvisit_counterÖsszes látogató157122

Látogatók 8
2019-04-20 03:49

dr. Kucsera Ferenc emlékére

dr. Kucsera Ferenc emlékére

(Képre kattintva, megnyílik a képtár)

Június 25-én délután 6 óra körül érkezett Szentendrére Chudy Ferenc 17 tagú, bőrkabátos, kézigránáttal felszerelt terror-különítménye.

Szántó Béla hadügyi népbiztos "... azzal az utasítással küldött Szentendrére, hogy a zavargásokat akadályozzam meg. Az volt a parancs, hogy az összeütközésekét kerüljük és állítsuk helyre a rendet. (Chudy Ferenc vallomása a szentendrei munkástanács perében.) (Szentendrei Néplap, 1921.február2.)

Chudyék a helybeliekkel összeíratták az ellenforradalmárok listáját. Dr. Weresmarty ügyvéd és Valentin főhadnagy állt a lista élén, dr. Kucsera Ferenc káplán - a kommunista ellenes Szentendrei Néplap volt szerkesztője - neve nem szerepelt a névsorban. Chudy emberei Kucsera káplántól akarták megtudni, ki adott jelt harangozással az ellenforradalom kezdetére. Mivel Kucsera megtagadta a választ, a Duna-partra kísérték, a pártházban mint ellenforradalmárt halálra ítélték. Chudy négy önként jelentkező katonája végrehajtotta az ítéletet. Később tisztázódott, hogy nem Kucsera Ferenc kezelte a kulcsokat, lehet, hogy nem is tudta, ki vitte el a harang-jeladás előtt a templomkulcsot.

Kucsera Ferenc holttestét csak másnap szállították el a kivégzés színhelyéről, addig "...a közönség ott sírt és jajveszékelt " mellette. Szertartás nélkül "...felrakták egy kocsira. csak úgy, koporsó nélkül. A temető-árokban hánytak rá földet, mint egy kutyára." (Chudy Ferenc vallomása a szentendrei munkástanács perében.) (Szentendrei Néplap, 1921.február 2.)

A következő reggelre virágerdő borította dr. Kucsera Ferenc sírját. "A gyilkosságot az egész város, a munkásság is elítélte. A lakosságot meg kellett nyugtatni," (Dr. Horváth Ákos vallomása a szentendrei munkás-tanács perében.)
(Szentendrei Néplap, 1921.febfuár 15.)

Chudy Ferencet a hadügyi népbizottság szentendrei városparancsnokká nevezte ki. A helyi munkástanács és direktórium ezután szinte csak névlegesen működött. "Mi szentendrei gyerekek vagyunk, s ha meg talál bukni ez a rendszer, mi akkor is itt akarunk maradni." (Egyik munkástanácstag vallomása a szentendrei munkástanács perében.) (Szentendrei Néplap, 1921. február 12.)

"Szentendre rt. város képviselőtestülete egyhangúlag elhatározza, hogy dr. Kucsera Ferencnek, Szentendre rt. város vértanújának emlékére 5000 koronával alapítványt tesz." (32. hat.)
(A képviselőtestület 1920. január 10-i ülésének jegyzőkönyve)'

1921. május 3-án a Pest Vidéki Királyi Törvényszéken ítéletet hirdettek a munkástanács ügyében. Chudy Ferencet, Ozorai Józsefet és Schrötter Aladárt halálra, Navarra Jenőt életfogytiglani fegyházbüntetésre ítéltek Kucsera Ferenc meggyilkolásának vádjával. (Az ítéleteket nem hajtották végre, mind a négyen a Szovjetunióba kerültek fogolycsere akciók során. További sorsukról nem tudunk.) 39 vádlott ítélete 6 hónap és 15 év fegyház, ill. börtönbüntetés között terjedt.
(Pest Vidéki Törvényszék iratai, 1920-B. 5721. vádirat, Párttörténeti Intézet Archívuma, majd Politikatörténeti Intézet Levéltára)

1925 májusában Csernoch János hercegprímás jelenlétében ünnepélyes harangszentelés volt Szentendrén. Ezen a napon a máskor csendes Szentendre utcáit már a kora reggeli órákban ellepte az ünnepségre készülők tömege. Díszruhás rendőrök, tűzoltók, fehér ruhás leánykák s a lovas-bandérium magyar ruhás legényei tették színessé az utcák képét. A Budapestről különvonattal érkező vendégeket a város notabilitásai élén a pályaudvaron Starzsinszky László polgármester fogadta. Üdvözölte az egyházfejedelmet, aki (...) a gyönyörűen feldíszített díszhintóba szállva a városházára hajtatott. A hercegprímás kocsija után harminc, ugyancsak virágokkal díszített kocsi vitte a városba a vendégeket." Harangszentelés, ötszáz gyerek megbérmálása, majd a díszebéd után a Katolikus Legény-egyletben sor került "...a kommunizmus alatt mártírhalált halt fiatal papnak, Kucsera Ferenc dr. arcképének a leleplezésére". (Budapesti Hírlap, 1925. május 26.)

1928. június 24-én dr. Kucsera Ferenc kivégzésének színhelyén a Duna-parton fakeresztet állított a város a következő felirattal: "Itt halt hitéért, honáért és katolikus testvéreiért mártírhalált 1919. évi június hó 25-én dr. Kucsera Ferenc róm. kath. segédlelkész."

A :Katholikus Szövetség rendezésében ma tartották az első katolikus napot Szentendrén, amely alkalommal felavatták dr. Kucsera Ferenc káplán síremlékét, aki a kommün alatt vértanúhalált halt. Az ünnepségen olt volt Almássy László, a képviselőház elnöke, dr. Preszly Elemér főispán, dr. Hász István tábori püspök. dr. Krüger Aladár országgyűlési képviselő és sokan mások. Mise után Németh László szentendrei plébános nyitotta meg a katholikus napot^majd Almássy László emlékezett meg a katolikus napok jelen tőségéről, hangsúlyozva, hogy Kucsera Ferenc példája figyelmeztet.' arra_ is, hogy az a rém, amelynek áldozatául esett, még ma is fenyeget. Ma jellemszilárd férfiakra van szükség, hogy a nemzet megállhassa helyét. Ezután Preszly Elemér, dr. Hász István, Krüger Aladár mondottak mélyhatású beszédet, majd pedig megkoszorúzták az emlékművet. Megkoszorúzták még a vértanúnak a Dunaparton álló emlékkeresztjét is. ahol a város polgármestere mondott beszédet, A katholikus napról táviratilag üdvözölték a kormányzót es a hercegprímást./MTI.1930. október 12./

Zászlós István: Az Orsz. Magyar Rajztanárok Egyesületének és a győri Képző és Iparművészeti Társulat tagja. Az esztergomi bencésgimnázium Szent István és Szent Imre emlékét és a kommün idején vértanúhalált halt dr. Kucsera Ferenc szentendrei káplán síremlékét készítette.
(A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND BUDAPESTI KATOLIKUS SZENT BENEDEK REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1930—31. ISKOLAI ÉVRŐL )

Szentendre város közönsége vasárnap kegyeletes ünnepséget rendezett a kommunizmus alatt vértanúhalált halt Kucsera Ferenc római katolikus káplán emlékműve előtt. Marczinka János plébános tábori misét mutatott be, Pethő János polgármester pedig ünnepi beszédet mondott. Ezután a Városháza nagytermében díszgyűlés volt. Este Szentendre lakossága fáklyásmenetben vonult Kucsera Ferenc emlékművéhez, amelyet Németh László pápai kamarás magas szárnyalású beszéd keretében megkoszorúzott.
/MTI, 1939. június 26.)/

Vincze Gyula -A szentendrei ellenforradalom.)
A Rákóczi út 47. számú házban, szüleinek kávémérésében a detektívek elfogták Chudi Ferencet, aki ellen az a vád, hogy Szentendrén Kucsera Ferenc dr. római katolikus káplánt meggyilkoltatta. Közismert dolog, hogy június hónap vége felé a szentendrei és környékbeli nép fellázadt a vörös terror ellen és ellenforradalomba kezdett. A központról Chudi Ferencet ötven terroristával küldték ki június 26-án az ellenforradalom leverésére. Chudi kiküldetéséről kihallgatásakor a következőket vallotta:
A mikor Szentendrére megérkezett, ott már százhatvan munkást fegyverben talált és ezek az ellenforradalom letöréséhez már hozzáfogtak. A pályaudvaron egy ismeretlen fegyveres egyén az ellenforradalmárok névjegyzékét adta neki át és ennek alapján ő harminc egyént összefogdosott és a szentendrei vörösőrségre, amely a Vörösmarty-villában volt elhelyezve, kísértette őket. Útközben a káplánlak mellett haladt el és onnan kiáltást hallott, mire bement. Ott találta Ozorai József, Nabara József, Gáspár József és Schrötter Alajos direktóriumi tagokat, akik a káplánt vallatták. Kucsera dr. ellen az volt a vád, hogy Pilisszentlászlón izgatott a kommün ellen. hogy a gyermekeket nem a proletárállam szellemében oktatta, és hogy az ellenforradalom kitörését harangszóval jelezte, sőt, hogy az ellenforradalmi mozgalomban részt vett, már tizenkét nappal előbb tudomása volt róla. A káplán mindezeket tagadta és Chudi azzal szakította félbe a vallatást, hogy ennek semmi értelme nincsen, mondják ki az ítéletet és hajtassák végre. Erre a káplánt golyó általi halálra ítélték és átadták Darázs István várospancsnok-helyettesnek, hogy végeztesse ki. A szerencsétlen embert átkísérték a Vörösmarty (Weresmarty ) -villába a vörösőrséghez, ahol félholtra verték, onnan négy katona kivitte a Dunapartra, fölállította egy szemétdombra és lelőtte. Miután még élt, Dudás János szentendrei munkás, vöröskatona, hozzálépett, puskája csövét halántékára szegezte és agyonlőtte. A holttestet azután átadták Perjesi Sándor volt vörösőrségi parancsnoknak és Sulyovszky Sándor direktóriumi tagnak, hogy temettessék el. Chudi azonban a holttestet még másnap is ott találta a szemétdombon, mire ő vitette ki a temetőbe és elásatta. Erről az ügyről, hazaérkezve, jelentést tett, amire nyomozást rendeltek el es a nyomozással megbízták Erdélyi László volt politikai nyomozót, aki Darázzsal együtt úgy nyomozott, hogy a Fő téren harminc embert véresre veretett. A rendőrség az összes szereplőket letartóztatta és átadta a pestvidéki ügyészségnek.
Budapesti Hírlap, 1919. október

Egy régen elfelejtett emlékmű-terv

Szentendrén, a Duna partján 1993-ban emelték azt az öntöttvas oszlopot, tetején kereszttel> amely ma azon a helyen áll, ahol az 1919-es kommün alatt meggyilkoltak egy katolikus papot.
A Tanácsköztársaság idején júniusban Pesten a proletárforradalom megdöntésére megmozdulások kezdődtek, amelyek a főváros környékére, így Szentendrére is átterjedtek. Az ellenforradalmárok harangozással adtak jelet a zendülésre, amelyet azután hamar letörtek.
A vörös katonák először vallatták és megkínozták dr. Kucsera Ferenc segédlelkészt, hogy árulja el, kinek adta oda a templom kulcsát. Ezt nem mondta meg, ezért június 25-én leszúrták és agyonlőtték. Bár a szentendreiek a következő években nem felejtették el hős papjukat, de csak halálának közeledő 10. évfordulója kapcsán gondoltak arra, hogy méltó módon emlékezzenek meg róla.
A Pilishegyvidéki Hírekben 1928-ban dr. Sulyok Kálmán kezdeményezésére mozgalom indult egy maradandó és művészi emlékmű megalkotására, amelyre még a székesfehérvári megyéspüspök is főpásztori körlevélben hívta fel a figyelmet. A pénzadományok gyűjtése elkezdődött, amihez a Belügyminisztérium az engedélyt megadta.
Keszy-Harmath Ödön erdélyi örmény származású szobrász-tanár, akinek 1901 óta Székelyudvarhelyen máig áll a Krisztus szobra a bizottságnak fényképen egy emlékoszlop „mintáját" küldte be. Az emlékmű az elképzelés szerint a talpazattal együtt nyolc méter magas lett volna, bronzból kiöntve és a Duna partján tervezték felállítani. A művész, aki akkor, mint menekült Budapesten élt, felajánlotta, hogy ingyen elkészíti a szobrot.
A Nemzet Vértanúinak Országos Emlékmű Bizottságától 1929-ben levél érkezett a város vezetéséhez, hogy kegyelettel kell megemlékezni az ellenforradalom vértanúiról. Szentendre képviselő-testülete úgy határozott, hogy mivel Kucsera a helyi Katolikus Legény-egylet elnöke volt és az emlékművet ők akarták felállítani, ezért a jogot a Legényegyletnek átengedte.
Végül 1929. május 26-án a Hősök emlékünnepén csak egy egyszerű fakeresztet koszorúztak meg a folyó partján. Egy évvel később, 1930. október 12-én az alsóvárosi temetőben egy másik pályázó, Zászlós István művész-tanár kisebb méretű domborművét leplezték le Kucsera Ferenc sírja fölött.
Keszy-Harmath Ödön monumentális szobrának terve lassan feledésbe merült. Csak ezen a képeslapon maradt fenn a makettje, amelyet dr. Sulyok Kálmán Pomázon lakó, de Szentendrén működő ügyvéd adott ki.

Ürmös Lóránt

 
Névnap
Ma 2019. április 20., szombat, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.
Szentendre Művészet - Vincze Ottó
02_szurke.jpg 15_model.jpg 13_model.jpg 06_szurke.jpg 09_barna.jpg 03_szurke.jpg 11_model.jpg 05_szurke.jpg 10_model.jpg 08_fekete.jpg
Hírajánló
SPACE - Deim Balázs fotókiállítása a Partmoziban

SPACE - Deim Balázs fotókiállítása a Partmoziban
2019. március 14.

Vincze Ottó képzőművész, égboltos megnyitóbeszéde:

Kedves Barátaink! A mostanra kialakult helyzetben Deim Balázs vállalta magára, hogy engem kér fel kiállítása megnyitására, annak minden következményével.

Hazatérés - Zarubay Bence retrospektív kiállítása

Hazatérés - Zarubay Bence retrospektív kiállítása

Zarubay Bence 47 éves, Szentendrén élő és alkotóművész. Festő, grafikus, nyomdász, fotós, zenész, lovas és andragógus egy személyben.

Az andragógia a felnőttképzés tudománya; a felnőttek iskolai

Elhunyt, Papachristos Andreas szobrászművész

Elhunyt, Papachristos Andreas szobrászművész

Életének 82. évében, 2019. február 5-én elhunyt Papachristos Andreas szobrászművész, a Szentendrei Új Művésztelep alapítótagja.

VAJDA LAJOS EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A NEMZETI GALÉRIÁBAN 1978

A szentendrei művészet forrásai
VAJDA LAJOS EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A NEMZETI GALÉRIÁBAN

Vajda Lajos műveinek régóta várt retrospektív tárlatát októ- 3 bér elsejéig tekinthetjük meg a Magyar Nemzeti Galériában, | hétfő kivételével, naponta 10 és 18 óra között.

Sziráki Ferenc emlékére

Sziráki Ferenc, városunk egykori (1957-1967) tanácselnöke, 2018. október 3-án életének 93. évében elhunyt.
Ezzel a régi interjúval idézzük fel emlékét.

Mit tartogat 1966?
ÚT, CSATORNÁZÁS, LAKÁSOK

Munkatársunk felkereste Sziráki Ferencet, a városi tanács elnökét, akitől az idei évre vonatkozóan a következő tájékoztatást kapta:
— Az 1966-os év jelentős fejlődést biztosít városunknak. Az elmúlt három éven keresztül,

Kiről és mikor nevezték el városunkat Szentendrének ?

Kiről és mikor nevezték el városunkat Szentendrének ?

Elsősorban minket, szentendreieket, érdekel a fenti kérdés tisztázása, de idegen- forgalmi szempontból is szükség van erre.

Szigeti veszedelem - Zrínyi szózata vitézeihez

Szigeti veszedelem - Zrínyi szózata vitézeihez
(részlet)

24. Mindenfelől ránk néz az nagy keresztyénség,
Mi vitéz kezünkön van minden reménség;

Birka csárda és Postás strand

A Mathiász Tsz impozáns vendéglő építését vállalta el a postás strandon. "Már ilyen korai stádiumban is látható: nem mindennapi épülettel gazdálkodik majd a város.

Az intelligencia felbukkanása

Emergence of Intelligence (Az intelligencia felbukkanása)

 

Napjainkban a mesterséges intelligencia a computer science talán legkurrensebb területe. A világ legrangosabb egyetemei és kutatóintézetei kutatják,

Országzászló avatás

A TURISTA VIDÉK ORSZÁGZÁSZLÓ AVATÁSA.
A Magyar turistatársadalom nagyszabású hazafias megmozdulása volt a Szentendre feletti Kőhegy magaslatán emelt országzászló felavatása, amelyen 4o

Szentendreiek százöt éve járhatnak moziba

Film és fotográfia Szentendrén

Falk Lajos visszaemlékezése a moziról
1974. június 21-én

Abban az időben (912-re emlékszem vissza) bizony hetenként egyszer vagy kétszer volt mozi-előadás Szentendrén. Ezt a mozi tis az édesapám szervezte meg. Úgy történt a dolog,

Az oroszok már a műteremben vannak

Az oroszok már a műteremben vannak

Az oroszok már Szentendrén vannak?

Hétszáz fős művészeti egyetemet hoznának létre a festők városában · Nagy üzlet a felsőoktatás

MNO.hu Végh Attila 2005. augusztus 23., kedd 01:00

Az Orosz Föderáció kulturális minisztériuma művészeti főiskolát kíván létrehozni Szentendrén. A hétszáz főt befogadó tanintézmény terve nagy vihart kavart a városban, a helyi lakosok petíciót nyújtottak be

Bezárják a Rákóczi Gimnáziumot

Bezárják a Rákóczi Gimnáziumot

1996. március 26-án a képviselő testület 10 "igen", 6 "nem", és 2 "tartózkodás" mellett határozatot hozott a Rákóczi Gimnázium megszüntetéséről.

Szentendrei Teátrum

Szentendrei Teátrum

1958 nyarán rendezték meg első ízben a Szentendrei Kulturális Napok rendezvénysorozatot, a Szentendrei Hetek, majd Szentendrei Nyár elődjét.

Szentendrei Márka üzem

Szentendrei Márka üzem

1973 óta működik a Pest Megyei Pincegazdaság Szentendrei Márka üzeme.

"A Pest Megyei Pincegazdaság Márka  palackozó üzemében naponta harminc-ezer literes és ötvenezer két decis palackot töltenek meg a közkedvelt üdítő itallal. Ezeket a

Választási utózengék

Az 190l-es országgyűlési képviselő-választásokon már Szentendrén is kegyetlen korteshadjárat indult. Hiába reménykedett a Szent-Endre és Vidéke 1900. október 7-i számának cikkírója abban, hogy „

Most, különösen aktuális - A fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a mediáció

A fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a mediáció

A fideszes zsidó, a nemzeti érzés nélküli anya és a mediáció című dokumentumfilmet - rendezte:Hajdú Eszter - láthatták azok akik eljöttek csütörtökön este a P'Artmoziba. A bemutató után Fónagy János (Fidesz) és Gulyás József

A nők választójoga

A 17. századtól a nők elszánt küzdelmet indítottak az egyenjogúsításukért. Az első modern értelemben vett nőjogi harcos a 18. századi francia származású Olympe de Gouges volt, aki „A polgárnők és asszonyok

Mondd, te kit választanál? - Választás 2018

Ó, mondd, te kit választanál?

A következő országgyűlési képviselő választáson Szent-Endrén egy-egy függetlenségi és néppárti programmal fellépő jelölt is indul.

Picasso kalandjai Szentendrén

A National Geographic stábja hazánkban forgatta a Géniusz: Picasso sorozatot, melynek számos jelenetét Szentendrén vették fel. A műsor a 20. század egyik legismertebb és

Keresés a honlapon